ಅಪಾರ್ಥಗಳು – Edible Oil, ಶೇಪಿಣಿ, Northen Alliance, ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್, ನಾರ್ತಿಂಡಿ, ನಾರ್ತಿಂಡಿಯನ್

Edible Oil : ಎಡೆಬಲ್ಲ ಆಯಿಲ್, ತುಪ್ಪ

 

ಶೇಪಿಣಿ : ಉತ್ತಮವಾಗಿ ‘ಫಿಗರ್’, ಶೇಪ್ maintain ಮಾಡಿರುವಾಕೆ

 

Northen allaiacne : ನಾರದನ ತಂಡ

 

ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್ : ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿ ಅಲೆಡಾಡಿದಾತ.

 

ನಾರ್ತಿಂಡಿ : ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ತಿಂಡಿ

 

ನಾರ್ತಿಂಡಿಯನ್ : ನಾರ್ತಿಂಡಿ ಭಕ್ಷಕ

2 responses to “ಅಪಾರ್ಥಗಳು – Edible Oil, ಶೇಪಿಣಿ, Northen Alliance, ಅಲೆಗ್ಝಾಂಡರ್, ನಾರ್ತಿಂಡಿ, ನಾರ್ತಿಂಡಿಯನ್

  1. ನಾರ್ತಿಂಡಿ : ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡರ್ಥಗಳಿವೆ ಅನ್ನುಸ್ತು. ಒಂದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ವೇ ಮಾರಾಯ್ರೆ?

    @mbi

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s